En dröm från skogen

Här har vi en mellan- stor drömfångare i dala inspirerad modell, 
självklart gjord på naturmatrial. Ramen är av trä, klädd med vacker röd allmoge. Nätet är gjort av lintråd. Fjädrarna kommer från tjäder. Halvädelsstenarna som pryder nätet samt vid fjädrarna är turkos (ryttarsten), bergskristall och aventurin. De bruna pärlorna i mitten är målade träpärlor.
 
Stenarnas egenskaper:
Turkosen står för kärleken och helheten. Det är en andlig sten som bland annat stödjer dig i att utveckla dig själv, och stå för dina ord. Turkosen sägs ge frid i sinnet, samtidigt som den även fungerar som en skyddande guide genom det omedvetna. Detta är en sten som använts utav nordamerikanska indianer och tibetanska shamaner länge, då den skyddar samt bär på sina andliga egenskaper.

 

Aventurin är en lugnande och balanserande sten. Den hjälper oss att slappna av, och ger oss ett öppnare och fridfullare sinne. Då det är en healingsten kan den ta fram minnen och gammal smärta, men inte för ondo! Detta är för att vi ska kunna omvandla de till kärlek, lära oss förlåta och utvecklas genom alla våra erfarenheter.

 

Bergskristallen är en länk mellan det ovan och våra själar. Energin från denna sten symboliserar harmoni och balans, och sägs sammanlänka våra tankar, känslor och medvetande med universums kraft. Stenen är väldigt populär och har används i såväl vetenskapliga som läkande syften runt om i världen. Bergskristallen förstärker, fokuserar och balanserar våran energi.

 
                      
          
 Kommentarer

Kom ihåg


Trackback