Del 1: Native American spiritualism

Eftersom jag i många år läst, pratat med människor och lärt mig om nordamerikas urinvånare och dess traditioner, tänkte jag börja dela med mig av den kunskap jag har inom området. Jag tänkte börja lite med den spiritualistiska delen. 
 
Bland Lakota folket (Siouxer) kan man höra folket prata om något/någon som kallas "wakan tanka". Ska jag förklara detta kortfattat och enkelt, är det som en form av "Gud" om man nu ens kan dra en sådan pararell. Wakan Tanka är en så pass mångfacetterad karaktär, att det omöjligt går att korrekt beskriva detta "fenomen" i ord, men man kan beskriva det i en helhet - som jag ska försöka nu!
 
Att förstå sig på detta fenomen är även för en Lakota svårt, det krävs otroligt mycket studering av livet och allt runt om kring oss för att förstå själva begreppet Wakan tanka, det är så mycket mer än en karaktär som man bara tror på, det är inte så simpelt som i de världsliga religionerna, där det är Jesus, Allah, Buddah eller Vishnu etc. som står i centrum.
 
Kommer man i kontakt med Lakotas kan man ofta höra dem använda andra ord som Tunkashila, Taku SkanSkan, Great Spirit, Grandfather. Då kan man självklart tro att detta är olika namn – för samma fenomen.
 
Men är det så?
– Svaren kan både vara ja och nej. 
 
För Lakotas är Wakan Tanka det som skapade allt egentligen, granskar man själva ordet "wakan" kan man se en liknelse med ordet mysterium, likaså kan ordet "tanka" användas för att beskriva något fantastiskt. Wakan Tanka är även något som kallas för Wakanpi, "det ovanför mänskligheten, det föds aldrig, det dör aldrig". Dessa Wakanapi andar tros bära på kraften över allt på jorden, de kontrollerar även allt mänskligheten gör. Det finns även två sidor av Wakanpi, den goda som hör mäsklighetens önskningar och shamaniska böner, samt de onda Wakanpi andar, som man skall ha stor respekt för. Redan här kan man se att Kristendomen apat efter – med änglar och demoner!
 
Indianerna använder sånger, cermonier och gåvor för att hedra och visa tacksamhet till detta fenomen, detta sker med hjälp från en speciell shaman "wicasa wakan", en medicin man (Jag lär inflika också att bara för att dessa kallas för medicin män, har de inget med botning av sjukdomar att göra, det korrekta ordet för en man som sysslar med att hela de sjuka är "pejuta wacasa" därför ska man inte blanda ihop det med "wicasa wakan" som är en helig man/shaman). Hur som helst, oftast offras det gåvor till Wakan Tanka, men det offras och hålls cermonier för att hedra andra levande varelser, som bufflar exempelvis (tatanka). Vem som hedras bestäms genom att shamanen nämner den hedrades "namn" under cermonin.
 
Musik är ett klassiskt och ofantligt bra verktyg vid böner, det sägs att när Wakan Tanka hör skinntrummor och skallror, ger "den/det" folket sin uppmärksamhet. Vid cermoniella böner tänds ofta Lakota pipan, eftersom sweetgrass och sage skrämmer iväg den onda wakan (Wakanpi). Det sägs även att det goda stärks med hjälp av pipan och dess sweetgrass/sage, då den goda Wakanpi njuter av doften och lugnet från pipan. 
 
Hur som helst, en wicasa wakan är otroligt vis. Det är en person med otrolig erfarenhet, kunskap och kraft inom spiritualismen. Han kan sångerna och cermonierna, likaså kan wicasa wakan få visioner. Wicasa wakan kan berätta för resten av sitt folk vad andarna förväntar sig utav dem, tack vare sin kontakt med det andliga kan wicasa wakan se in i framtiden, och tala rakt till naturen och allt levande på vår jord – man skulle nog kunna kalla dessa medicin män för en länk mellan universum och människan. Skillnaden här på en wicasa wakan och pejuta wacasa är att pejuta wacasa är mer åt det "fysiska" hållet medans wicasa wakan (medicin man) är mer av det spirituella slaget.
 
Hänger ni med?
 
Wicasa Wakan = Medicin man / Shaman = Spiritualistisk
Pejuta Wacasa = Doktor / Botar sjuka = Fysisk
 
 Nyare inlägg